Warning: Illegal string offset 'mailchimpintegration' in /home/neselibebek/public_html/classes/Hook.php on line 554

Notice: Array to string conversion in /home/neselibebek/public_html/classes/Hook.php on line 554

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/neselibebek/public_html/classes/Hook.php:554) in /home/neselibebek/public_html/classes/controller/FrontController.php on line 1000

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/neselibebek/public_html/classes/Hook.php:554) in /home/neselibebek/public_html/classes/controller/FrontController.php on line 1001
Kullanıcı Sözleşmesi - Neşelibebek Giyim

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Siteye üye olmanız işbu kullanıcı sözleşmesini okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, www.neselibebek.net sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan, kullanıma,üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş. tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, www.neselibebek.net sitesi ve bu siteye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş. tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. İçerik, Güvenlik ve Kullanım Şartları,

Siteye üye olmak suretiyle www.neselibebek.net ve münhasıran Neva Özel A.Ş.tarafından sunulacak kampanyalar dairesinde mesafeli satım yoluyla alışveriş yapmaya hak kazanacak olan site kullanıcıları aşağıda maddeler halinde sayılan şartları ve bu şartlar dairesinde kendilerine yüklenecek olan yükümlülüklere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu şart ve yükümlülüklere aykırı davranılması halinde Neva Özel A.Ş.'nin yürürlükteki tüm mevzuattan doğan hakları saklıdır.

3. Site Kullanıcıları'nın Yükümlülükleri

a. Sitede yer alan çalışmaların (tasarım, imge, html kodu, diğer kodlamalar ve metin) içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalayamaz, farklı amaçlarla kullanamaz, paylaşamaz, çoğaltamaz ve bu eylemlere teşebbüs edemezler.

b. Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş. nin, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya neşelibebek vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi haklarına tecavüz teşkil edecek hiçbir eylemde bulunamazlar.

c. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürürlükteki mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş uluslar arası antlaşmalara aykırı ve / veya uygunsuz (ahlak değerlerine uymayan), yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri siteye kaydedemez ve kullanamazlar.

d. Üyeler, Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları ve www.neselibebek.net sitesine erişim sağlayan araçlarının (e-mail, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususların sorumluluğunu münhasıran yüklenirler. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara dair sorumluluğu yüklenirler. Üyeler, bir başka kullanıcının e-mailini (elektronik posta adresini), şifresini kullanamaz, www.neselibebek.net'a bir başkasına ait bilgiler vasıtasıyla erişim sağlayamaz.

e. Üyeler, www.neselibebek.net sitesine internet üzerinden erişim sağladıkları takdirde, erişim bilgilerinin ve IP numaralarının Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş Tarafından istatistiki amaçlarla kayıt altına alınabileceğini ve siteye tekrar girişlerini kolaylaştırmak adına www.neselibebek.net sitesine erişim amacıyla kullandıkları tüm bilgisayarlara “çerez” adı verilen kayıtların yerleştirilebileceğini kabul ederler.

f. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek çalışmalar yapamaz, mevcut yazılımların çalışmasını engelleyecek uygulamaların kullanamaz, site muhteviyatında yer alan bilgileri değiştiremez, kopyalayamaz ve çoğaltamazlar.

g. Sitede kullanılan yazılım ve tasarımın her hakkı Neva Özel A.Ş'ye ait olduğunu kabul eder bu yazılım ve tasarımları izinsiz olarak kullanmamayı ve yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil edecek şekilde bu tasarım veya yazılıma yönelik hiçbir tecavüz ya da eylem gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

h. Kullanıcılar, Neselibebek.net internet sitesi Neva Özel A.Ş.'ye ait/bağlı olmayan başka internet sitelerine bağlantı ve referans içerebileceğini ve işbu sitelerin içeriklerinden Neva Özel A.Ş.'nin sorumlu tutmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

ı. Üyeler, kullanıcı adı olarak elektronik posta adresini girip, şifre oluşturduktan sonra kullanıcı sözleşmesini kabul ettiğini onaylayarak neselibebek.net sitesine giriş yapabilir.

j. Üyeler, şifre değişikliği, üyelik iptali gibi işlemleri site üzerinden gerçekleştirebilir.Şifre değişikliği ve üyelik iptali işlemlerinin kendi tasarruflarında olması halinde bu eylemlerden dolayı Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş 'yi sorumlu tutamazlar.

k. Üyeler, site üzerinde kendilerine sunulacak olan ürünleri sitede gösterilen fiyatlar üzerinden satın almak ve bu ürünlerin site tarafından belirlenecek sürede taraflarına gönderilmesini talep etmek hakkını haizdir. Kullanıcıların başta 4077 Sayılı Kanun olmak üzere her nevi yasal hakkı saklıdır. Site kullanıcıları, site üzerinde satın aldıkları ürünleri Mesafeli Satışlara dair kanun hükümleri sınırları dairesinde iade yahut iptal hakkını haizdir.

4. Neselibebek.net(Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş)'nin hak ve yükümlülükleri;

a. Site Kullanıcılarının, yukarıda sayılan yükümlülüklerden bir ya da birden fazlasına aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunduğunun tespiti durumunda Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş söz konusu kullanıcının site üyeliğini iptal ve kullanıcının siteye erişimine engel olma hakkına sahiptir.

b. Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş.www.neselibebek.net sitesi dairesinde sunduğu kampanya bilgilerini, her nevi site içeriğini, kampanya şartlarını ve kampanya süresi ile hizmet satışlarını, bu satışların içeriği ve sürelerini dilediği zaman ve şekilde değiştirme hakkına sahiptir.

c. Üye üyelik işlemlerini tamamladıktan ve/ veya sitenin sunacağı kampanyalardan faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümleri ile birlikte sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul etmiş olacaktır.

d. Üye/üyeler, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş'nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

e. Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş., üyenin sözleşme konusu ürün ve hizmet sunumlarından, teknik arızalar ve yürürlükteki yasalar ve hukuk doktrini dairesinde mücbir sebep olarak sayılan hallerin meydana geldiği durumlar dışında, yararlandırılacağını, kabul ve taahhüt eder.

f. Üyenin neşelibebek sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlarca talep edilmesi halinde, ilgili üyenin siteye kayıt sırasında www.neselibebek.net sitesine bildirdiği ya da üyenin kullanmakta olduğu bilgisayar tarafından otomatik olarak bildirilen tüm verileri yasal mercilerle paylaşma hakkını saklı tutar.

g. Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş sözleşmede gerçekleştirilecek değişiklikler kullanıcı tarafından onaylanıncaya kadar kullanıcının www.neselibebek.net sitesini kullanımına engel olma ve site üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

h. Neva Köprülü Neşelibebek Giyim ve Aksesuar A.Ş'nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı saklıdır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

FESİH

Sözleşme, üyeliğin kullanıcı ya da site yönetimi tarafından sona erdirilmesi (iptal edilmesi) ile birlikte herhangi bir uyarıya gerek kalmadan hükümsüz sayılacaktır.

YETKİ

Sözleşmenin uygulanması ile ilgili doğabilecek bütün anlaşmazlıklar Edirne Mahkemeleri'nde görülecektir.